Liên Hệ

Đất Nền Khu Đông
Địa chỉ: 36A Đường 19, Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM
Điện thoại: 0932011598
Email: cskh.datnenkhudong@gmail.com
Thông tin liên hệ