Các Loại Thuế Trong Giao Dịch Nhà Đất Mà Bạn Cần Biết?

Thư viện pháp luật

Lượt xem: 961 06/01/2020

Với nhiều khách hàng trong lần đầu tiên mua nhà vẫn chưa hiểu rõ và nắm bắt được các loại thuế mà mình cần đóng trong quá trình giao dịch. Bài viết này sẽ giúp khách hàng hiểu rõ hơn các loại phí.

Thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân, căn cứ Công văn 17526 ngày 1-12-2014 của Bộ Tài chính về triển khai thực hiện một số nội dung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế. Theo đó, quy định về thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp chuyển nhượng bất động sản của cá nhân như sau:

Từ 1-1-2015 áp dụng một mức thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng từng lần đối với chuyển nhượng bất động sản thay cho thực hiện 2 phương pháp tính thuế trước đây.

Công thức tính thuế thu nhập cá nhân được xác định như sau:

Thuế thu nhập cá nhân = Giá chuyển nhượng x 2%.

Cần lưu ý, căn cứ Khoản 1, Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007: Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất sẽ được miễn thuế.

Lệ phí trước bạ

Về lệ phí trước bạ, theo quy định tại Khoản 1, Điều 7 Nghị định 45 ngày 17-6-2011 của Chính phủ “mức lệ phí trước bạ đối với nhà, đất là 0,5%”. Theo Thông tư 34 ngày 28-3-2013 của Bộ Tài chính thì số tiền lệ phí trước bạ phải nộp được xác định như sau:

Số tiền lệ phí trước bạ = Giá đất x Diện tích đất x 0,5%.

Một số loại phí khác
Ngoài thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ như đã nêu trên, bà Hai cần phải đóng các loại lệ phí khác, chẳng hạn như:

Lệ phí công chứng, được xác định theo giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch được quy định chi tiết tại Khoản 1, Điều 3 Thông tư liên tịch 62/2013/TTLT-BTC-BTP ngày 13-5-2013;

Lệ phí địa chính 15.000 đồng;

Lệ phí thẩm định 0,15% giá trị chuyển nhượng (tối thiểu 100.000 đồng, tối đa 5.000.000 đồng).

Đừng bỏ lỡ thông tin !
Cùng các nhà đầu tư bất động sản, nhận những thông tin mới nhất của thị trường được gửi qua email hàng tuần.
Bất động sản liên quan
Dự án đang bán

Tính Xây Dựng

Tính toán chi phí xây dựng dựa trên các thông tin về diện tích, móng, mái, số tầng cần xây.

Phong thủy xem hướng nhà

Chọn hướng nhà phù hợp để đón vượng khí