Chậm Làm Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Ở Mức Phạt Có Thể Lên Tới 1 Tỷ Đồng

Thư viện pháp luật

Lượt xem: 1153 11/01/2020

Nếu như chậm làm cho Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thể lên tới 1 tỷ đồng. Trong 1 dự án mà chủ đầu tư vi phạm ở thời kì khác nhau đối với các căn hộ. Dự án xây dựng, thửa đất khác nhau thì tính tiền phạt theo từng mức, tổng tiền phạt không quá 1 tỉ đồng.

Nghị định 91/2019/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 91/2019/NĐ-CP CHẬM LÀM GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Theo Nghị định 91/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong ngành đất đai. Tổ chức thực hiện dự án kinh doanh bất động sản không nộp giấy tờ để cấp thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho người mua, thuê nhà. Dự án xây dựng, người nhận chuyển quyền tiêu dùng đất sẽ bị phạt tới một tỉ đồng.

Cụ thể, tổ chức thực hiện dự án kinh doanh bất động sản không nộp thủ tục để khiến cho thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoặc không cung cấp các giấy tờ liên quan đến thuê tậu nhà. Công trình xây dựng, người nhận chuyển quyền tiêu dùng đất tự nộp thủ tục cấp. Giấy chứng nhận theo quy định tại khoản 7 Điều 26 của Luật Nhà ở và khoản 4 Điều 13 của Luật Kinh doanh bất động sản thì hình thức và mức xử phạt tương ứng.

Thời Gian
 Mức Vi Phạm
Số Tiền Phạt
50 ngày đến 6 tháng Dưới 30 căn hộ 10-30 triệu
Dưới 100 căn hộ 30-50 triệu
Trên 100 căn hộ 50-100 triệu
6 đến 9 tháng Dưới 30 căn hộ 30-50 triệu
Dưới 100 căn hộ 50-100 triệu
Trên 100 căn hộ 100-300 triệu
9 đến 12 tháng Dưới 30 căn hộ 50-100 triệu
Dưới 100 căn hộ 100-300 triệu
Trên 100 căn hộ 300-500 triệu
 12 tháng trở lên Dưới 30 căn hộ 100-300 triệu
Dưới 100 căn hộ 300-500 triệu
Trên 100 căn hộ 500 triệu-1 tỷ

 

THỜI GIAN VI PHẠM QUY ĐỊNH ĐƯỢC TÍNH KHI NÀO?.

Được tính từ ngày chủ đầu tư bàn giao nhà ở. Dự án xây dựng cho người mua

Thời kì vi phạm quy định nêu trên được tính từ ngày chủ đầu tư bàn giao nhà ở. Dự án xây dựng, đất cho người dùng hoặc diễn ra từ thời điểm bên thuê tìm đã trả tiền đủ tiền theo thỏa thuận đến thời khắc lập biên bản vi phạm hành chính. Trường hợp chủ đầu tư đã khắc phục sai phạm sau thời hạn quy định tại khoản 7. Điều 26 của Luật Nhà ở và khoản 4 Điều 13 của Luật Kinh doanh bất động sản thì thời kì vi phạm được tính đến ngày chủ đầu tư khắc phục sai phạm .

Trường hợp trong một dự án mà chủ đầu tư vi phạm ở phổ biến mức thời gian khác nhau đối với các căn hộ. Công trình xây dựng, thửa đất khác nhau thì tính tiền phạt theo từng mức phạt quy định nêu trên. Nhưng tổng số tiền phạt không được vượt quá một tỉ đồng.

Nghị định cũng quy định cụ thể mức phạt ngẫu nhiên cho thủ tục chuyển sang thuê đất đối với trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 60 của Luật Đất đai.

Tùy vào mức vi phạm sẽ có mức phạt khác nhau

♦ Cụ thể:

Người đang tiêu dùng đất được Nhà nước giao đất không thu tiền dùng đất trước ngày 1/7/2014 . Mà nay thuộc trường hợp phải thuê đất theo quy định của Luật Đất đai nhưng chưa nộp giấy tờ để cho thủ tục chuyển sang thuê đất bị trì truệ được quy định mức ohatj cụ thể như sau:

Số Tiền Bị Phạt Diện Tích Đất Phải Chuyển Sang Thuê
2-5 triệu Dưới 0.1 hécta
5-10 triệu 0,1 hécta đến dưới 0,5 hécta
10-20 triệu từ 0,5 hécta đến dưới 1 hécta
20-50 triệu Từ 1 hécta đến dưới 5 hécta
50-100 triệu từ 5 hécta trở lên.

 Đăng ký nhận thông tin cụ thể  

 

 

Đừng bỏ lỡ thông tin !
Cùng các nhà đầu tư bất động sản, nhận những thông tin mới nhất của thị trường được gửi qua email hàng tuần.
Bất động sản liên quan
Dự án đang bán

Tính Xây Dựng

Tính toán chi phí xây dựng dựa trên các thông tin về diện tích, móng, mái, số tầng cần xây.

Phong thủy xem hướng nhà

Chọn hướng nhà phù hợp để đón vượng khí