Bao Nhiêu Tuổi Được Đứng Tên Sổ Đỏ?

Thư viện pháp luật

Lượt xem: 1536 12/01/2020

Bao nhiêu tuổi được đứng tên sổ đỏ?.Người dùng đất có đủ điều kiện sẽ được cấp Sổ đỏ. Tuy nhiên, Với thắc mắc về việc bao nhiêu tuổi thì được đứng tên Sổ đỏ?. Người dưới 18 tuổi lúc được cho, tặng bất động sản sẽ sử dụng thế nào? là một số câu hỏi đa số người dân thắc mắc.

Bao nhiêu tuổi được đứng tên sổ đỏ?

  PHÁP LUẬT KHÔNG QUY ĐỊNH VỀ ĐỘ TUỔI ĐỨNG TÊN SỔ ĐỎ

Theo khoản một Điều 97 Luật Đất đai 2013. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền với nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là Sổ đỏ) được cấp cho người mang quyền sử dụng đất. Quyền mang nhà ở, quyền với tài sản khác gắn liền với đất.

Theo đó, người quyền dùng đất được quy định tại điều 5 Luật Đất đai 2013 gồm: Hộ gia đình, cá nhân; đơn vị, cơ quan Nhà nước…Tuy nhiên, khi nhắc đến độ tuổi thì người tiêu dùng đất sẽ là cá nhân trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

** CHÚ Ý: 

Tuy nhiên, tại điểm a khoản 1 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT khi ghi thông tin về người dùng đất. Chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được cấp Sổ đỏ theo quy định sau:

Với cá nhân trong nước thì ghi: “Ông” (hoặc “Bà”), sau chậm triển khai ghi họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân (nếu có), liên hệ thường trú. Hồ sơ nhân thân là Giấy chứng minh nhân dân thì ghi “CMND số:…”; .Trường hợp Giấy chứng minh quân đội dân chúng thì ghi “CMQĐ số:…”; trường hợp chưa sở hữu Giấy chứng minh quần chúng. Thì ghi “Giấy khai sinh số….”;

Tương tự, pháp luật đất đai không phân biệt hay quy định độ tuổi đứng tên Sổ đỏ mà quy định người mang quyền sử dụng đất, quyền có nhà ở, quyền có tài sản khác gắn liền với đất thì được cấp Sổ đỏ.

Pháp luật không quy định về độ tuổi đứng tên sổ đỏ

QUYỀN ĐỨNG TÊN SỔ ĐỎ BỊ RÀNG BUỘC BỞI BỘ LUẬT DÂN SỰ?

Hiện giờ, một người mang quyền tiêu dùng đất lúc được Nhà nước công nhận do khai hoang, sử dụng lâu dài…Hoặc rộng rãi hơn là bằng hình thức chuyển quyền sử dụng đất như: Chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế…

Theo Điều 613 Bộ luật Dân sự 2015 quy định: Người thừa kế là tư nhân phải là người còn sống vào thời khắc mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống. Sau thời khắc mở thừa kế nhưng đã thành thai trước lúc người để lại di sản chết.

Theo đó, người thừa kế mà di sản thừa kế là quyền tiêu dùng đất thì chỉ cần:

+ Còn sống vào thời điểm mở thừa kế (thời điểm người để lại di sản chết);

+ Hoặc sinh ra sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết.

Dù là người mới sinh hoặc chưa sinh nhưng đã thành thai trước lúc người để lại di sản chết. Thì vẫn có quyền hưởng di sản thừa kế là quyền tiêu dùng đất.

Quyền đứng tên sổ đỏ bị ràng buộc bởi bộ luật dân sự

** CHÚ Ý:

Tuy nhiên, Bộ luật Dân sự 2015 còn quy định 04 mốc độ tuổi mà theo chậm triển khai mang những điều kiện tham gia giao dịch. Nhất là thương lượng về bất động sản là khác nhau:

  1. Chưa đủ 6 tuổi thì thương lượng sẽ do người đại diện theo pháp luật của người xác lập, thực hiện (thay mặt).

2. Từ đủ 6 tuổi tới chưa đủ 15 tuổi lúc xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ thương lượng dân sự phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày thích hợp với lứa tuổi.

  1. Từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự. Trừ thương lượng dân sự liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký (phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý).
  2. Từ đủ 18 tuổi trở lên thì cá nhân tự mình xác lập, thực hiện mọi giao dịch dân sự mà pháp luật không cấm.

 Đăng ký nhận thông tin cụ thể  

 

 

 

Đừng bỏ lỡ thông tin !
Cùng các nhà đầu tư bất động sản, nhận những thông tin mới nhất của thị trường được gửi qua email hàng tuần.
Bất động sản liên quan
Dự án đang bán

Tính Xây Dựng

Tính toán chi phí xây dựng dựa trên các thông tin về diện tích, móng, mái, số tầng cần xây.

Phong thủy xem hướng nhà

Chọn hướng nhà phù hợp để đón vượng khí